Elektronski priručnik
CD za korespondenciju je:

 jednostavan za korišćenje
 udoban za rad
 u potpunosti praktično usmeren


CD za korespondenciju
Vam obezbeđuje:

 gotove obrasce svih vrsta trgovinskih i poslovnih pisama na srpskom, engleskom, nemačkom i francuskom jeziku
 dokumente i pisma koji su neophodni prilikom konkurisanja za posao i zapošljavanja
 najčešće korišćene izraze i standardne fraze u poslovnim i trgovinskim pismima, i to u svakom od pomenutih jezika  osnovna objašnjenja o suštini različitih tipova pisama, sa praktičnim uputstvima za njihovo sastavljanje i oblikovanje  primeri pisama na još 7 drugih jezika: ruskom, bugarskom, italijanskom, španskom, grčkom, turskom i rumunskom jeziku  mogućnost da menjate i štampate obrasce svih pisama


Kako možete naručiti CD za korespondenciju?
 
Elektronski priručnik za korespondenciju možete poručiti na jedan od sledećih načina, koji Vama najviše odgovara:
- poštom; faksom; e-mail-om; telefonom
Vaš primerak ćete primiti poštom sa preporučenim pismom na navedenu adresu, u roku od 5 dana nakon Vaše uplate.
 
Kako se radi sa CD-om za korespondenciju?
 
Stavite disk u CD uređaj na Vašem računaru i inteligentni softver je spreman za rad.
Pravila za korišćenje sistema su maksimalno pojednostavljena u cilju udobnosti, brzine i maksimalne praktičnosti, a za one manje iskusne u radu sa računarom, na CD-u se nalaze i dodatna detaljna uputstva.
 
Šta treba da uradite, da biste sebi obezbedili prednosti koje nudi CD za korespondenciju?
 
Prebacite bankarskim putem na naš račun iznos od 4.100 din., koliko iznosi cena ovog CD-a sa uračunatim PDV-om.
U roku od 5 dana nakon prebacivanja te sume, primićete u preporučenom pismu CD i originalnu fakturu.
Osim toga, na originalnoj fakturi, biće upisana i Vaša individualna šifra za pristup Internet verziji proizvoda, i to za period od godinu dana.
Na ovaj način, bićete u mogućnosti da pratite sva poboljšanja proizvoda, i koristite sve eventualne novine u sadržaju.
 
Pažnja! Mogućnost da GRATIS dobijete Personalni CD za korespondenciju?
 
Svako ko plati godišnju pretplatu na CD za Računovođe dobija BESPLATNO Personalni CD za korespondenciju - najnoviji elektronski proizvod za profesionalnu komunikaciju u pisanoj formi!
Obezbedite sve aktuelne informacije, propise i stručne komentare najvažnijih propisa u periodu od godinu dana godišnjom pretplatom na CD za Računovođe, i na poklon dobijate najbolju kolekciju trgovinskih i poslovnih pisama na više od 5 jezika!
 
 
 
Pretplatite se na CD za Računovođe na godinu dana i
BESPLATNO dobijate Personalni CD za korespondenciju!

Poručite na način koji Vama najviše odgovara:
na telefone: 011/244-3401; na faks: 011/244-91-46; na adresu: Rudnička br.2, 11000 Beograd

Možete i ODMAH da poručite CD i preko INTERNETA


PORUDŽBINA PREKO INTERNETA